Aanmelding voor ontvangst van een Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Wat kan de VDK voor u betekenen.
Instandhouden van een goed leefklimaat.

Het signaleren en aanhangig maken bij bevoegde instanties van alle zaken die het leefklimaat in Kloetinge kunnen verbeteren.

Het instandhouden en bevorderen van goede contacten met de gemeente.

Het uitgeven van het Dorpsblad de Klusdurper.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Ver. Dorpsbelangen Kloetinge houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt zich ook als lid aanmelden als lid van de VDK

Via:https://kloetinge.goesweb.net/index.php/contact-kloetinge-redactie/aanmelden-lid-vdk
 
 
 
Laposta e-mailmarketing